Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2014 – berichten en ni’jgies

Ni’je veurleeswedstried op kommenwegen

De Stellingwarver Veurleespries is een ni’je veurleeswedstried van Stellingwarver gedichten, liedteksten, vassies of kotte poëtische teksten veur jeugd en volwassenen. Disse pries is een gemientelike Stellingwarver pries van Oost- en West-Stellingwarf tegere. De gemienten willen d’r op disse wieze graeg an mitwarken dat et Stellingwarfs in ere holen wodt; de orgenisaosie is in hanen van de Stellingwarver biebeltheken.

Wie an disse biezundere veurleeswedstried mitdoen wil kan veur de veurweerden daorveur kieken op de webstee www.bzof.nl. Op de nationaole gedichtedag op 29 jannewaori 2015 lezen de nommeneerden in de biebeltheek van Wolvege veur; kiender middags, jeugd vanof 13 jaor en volwassenen aovens. Et wodt vanzels een groot feest, waorbi’j een deskundige jury de winners anwiezen zal.

In de beide Stellingwarver gemienten bin of wo’n meensken vraogd om mit naeme veur et basisonderwies rondleidings te verzorgen angaonde de netuur in de eigen leefomgeving en/of de historie van et dörp. Et doel van de exkursies is om kiender (meer) in de kunde te brengen mit et biezundere van heur eigen dörp.

De gidsen hoeven niet zels aktief mit heur anbod naor de schoelen te gaon, as schoelen graeg een rondleiding op dit gebied hebben willen zollen kun ze zels mit heur vraogen of verzuken kontakt opnemen mit de gidsen. De gidsen bepaolen vervolgens as ze al dan niet an de vraoge voldoen kunnen. Datzelde gelt ok veur een evt. onkostevergoeding. Et kontakt van de schoelen is dus rechtstreeks mit de gids. De inhoold van et pergramme van de gids is streekgericht, et gebruuk van de Stellingwarver streektael het de veurkeur.

Ondertussen is op de speciaole webstee veur et basisonderwies  www.stellingwerf-heemkunde.nl et eerste begin van et anbod van gidsen te zien. Dat anbod zal de kommende tied mit riegelmaot uutbreided wodden. Et anmellen as gids kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan via de mail (info@stellingwarfs.nl), bellen mit et kantoor kan ok: 0516-451108, dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff.

Uut 2014:

Bus vol verhaelen

In saemenwarking mit de perveensie Frieslaand en 'Boeken fan Fryslân' gaot op donderdag 29 jannewaori et boekeprojekt ‘Bus vol verhaelen’ uut aende. In vuuftien bussen van Arriva en Qbuzz kommen kaasten mit Friese en Stellingwarver boeken te staon. Reizigers kun zo...

Et lendesymposium komt dr an

Veur et eerst in de geschiedenis zal de bi’j uutstek Stellingwarver revier De Lende centraol staon op een groot symposium, dat de naeme Lendesymposium kregen het. Zoas bekend het De Lende bi’j veul inwoners een biezunder plak in et hatte, wat onder meer bliekt uut...

‘De stried tegen et Lendewaeter’

'De stried tegen et Lendewaeter' (Geert Lantinga) Deur ontginningsaktiviteiten in de 18e en 19e ieuw kreeg de doe stark meanderende Lende de hieltied meer waeter te verwarken. Daor tegenover ston dat De Lende deur et weerommelopen van de schipveert en ere, netuurlike,...

‘De Lende in letters’

'De Lende in letters' (Peter Riksma) Hoe prissenteert en mannefesteert een veur een stokmennig meensken onbedudend mar toegelieke ommeraek mooi reviertien in et zuden van Frieslaand him in de literetuur? Et is zunneklaor dat schrievers, zangers en komponisten heur in...