Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2021 – berichten en ni’jgies

Symposium bi’j gelegenhied van et ofscheid van Sietske Bloemhoff as direkteur

Prachtig symposium bi’j gelegenhied van et ofscheid van Sietske Bloemhoff as direkteur van de SSR. Iene van de hoogtepunten: Perf. dr. Theo Spek kondigt projekt an veur et maeken van een laandschopsbi’jgrafie – veur beide Stellingwarven in ien keer!

Veurbi’je vri’jdagmiddag 29 oktober wodde een ofscheidssymposium hullen naor anleiding van et mit pensioen gaon van Sietske Bloemhoff as direkteur bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. Veur een volle zael hullen drie deskundige sprekers op verzuuk van Sietske elk een mooie, levendige lezing mit veul info over oons gebied Stellingwarf. Dr. Meindert Schroor, sociaol-geograaf en historikus, vertelde over et onderwarp ‘Greenslaand Stellingwarf’. De heer Schroor het een boek over dat onderwarp in de maek, dat hi’j vertelde veul interessaante zaeken, vaeke an de haand van biezundere historische kaorten. Drs. Dennis Worst, mit naeme bekend van zien promosieonderzuuk op et terrein van de laandschopsgeschiedenis van Stellingwarf en angreenzende gebieden in Noordwest-Overiessel en Zuudoost-Frieslaand, vertelde veur disse gelegenhied over de laandschopsontwikkeling van Sietske heur geboortedörp en sund 2010 weer heur woonplak Ni’jberkoop.

 Beide lezings wodden volgd deur de bi’jdrege van Perf. dr. Theo Spek, hooglerer laandschopsgeschiedenis an de RUG. Dat betrof een ‘programmatisch’ overzicht van doelen, doelgroepen en inrichting mit specialisten en vri’jwilligers van een tot staand te brengen laandschopsbiografie van Stellingwarf, zoas dat ok in aandere streken gebeurd is of nog lopt. Zoe’n biografie brengt tot utering hoe een gebied him ontwikkeld het deur de invloed van meensken op de netuur en eersomme. Zo kuj’ ok zicht kriegen op hoe et verleden in et heden deurwarkt. Bi’j doelgroepen kuj’ daenken an jongvolk op schoelen dat zo meer en beter betrokken wodden kan bi’j de weerden van de eigen leefomgeving – en dat him zo mit verantwoordelik vulen kan -, an huze- en grondeigeners die zo weten kunnen wat d’r bi’j veraanderings an huus, hiem of bedrief meer of minder past bi’j de omgeving, an gemientelike en perveensiaole beleidsmaekers die zo beter rekening holen kunnen mit et eigene, benaemens in geval van veraanderende ambisies veur de toekomst, en al zo henne.

Mit inzet van tal van enthousiaste meensken en mit een projektfinanciering die de heer Spek op et oge het, liekt him dit een meraokels goed doel en wil hi’j dat uutvoeren. Vergeliekber is de pas publiceerde laandschopsbiografie van Westerwoolde, een laandstreek die wel wat overienkomst het mit Stellingwarf. Dat die ni’je publikaosie wodde nog evenpies anhaeld. Zo kon de heer Spek mit zien plan veur Stellingwarf zeker ok van een mooi kedo spreken veur de direkteur die intied mit pensioen is, want die wil de laandschopsbiografie van Stellingwarf mar al te graeg. 

Ni’je direkteur Abel Darwinkel prissenteerde et pergramme van disse middag. Ien hoogtepunt brocht hi’j al gauw in et begin: de anbieding an Sietske van een boekwark mit foto’s en teksten van hiel veul meensken die in heur wark mit heur te maeken had hebben. Uteraord daankte Sietske veur ieders komst, veur de kedo’s, veur de symposiummiddag die anbeuden was deur de SSR en in et biezunder veur de bi’jdrege van de lezinghoolders.

 

 Scheidend SSR-direkteur Sietske Bloemhoff kreeg van ni’je SSR-direkteur Abel Darwinkel een ‘vrundenboek’

Uut 2021: