Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2021 – berichten en ni’jgies

Stellingwarver dichters en vertellers in aktie in ‘Te Kunst en te Kuier’

Op 4 en 5 september hul Stichting Kunstwerf et ni’je seizoen mit een uutgebreid kultureel pergramme. Dat is in et plak van de jaorlikse keunstroute. Titel van de mannefestaosie: ‘Te kunst en te kuier’. Et thema was: Open!, of, in geef Stellingwarfs: Eupen!. Op 13 plakken weren niet allienig beeldende keusteners die heur wark zien laoten, mar ok muzikaanten, vertellers en meer. En netuurlik ok Stellingwarver woordkeunsteners. Attie Nijboer en Grietje Bosma dreugen op zaoterdag- en zundagmiddag gedichten veur in de tuun van Galerie Friesgoed in Ni’jberkoop. Freddie de Vries was op zaoterdagmiddag te vienen op et adres Veneboeren 12 in Makkinge, en Femmie van Veen was daor op zundagmiddag. Veerder het de Berkoper Fred Hokestra opreden op zundag tussen de middag, in de karke van Else. Disse keunstmannefestaosie was verspreided over zo goed as hiel Oost-Stellingwarf, kreeg veul bezukers en is ommeraek wardeerd.

 De uutrikkinge van de Zulveren Anjer an Johan Veenstra weerommekieken kan via www.cultuurfonds.nl/zilveren-anjer

Uut 2021: