Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2015 – berichten en ni’jgies

Prissentaosie en komst Stellingwarver ‘Sprokies van Grimm’

Op vri’jdagmiddag 2 september zal de prissentaosie wezen van Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs, een Stellingwarver verzaemeling van de wereldberoemde sprokies van de bruurs Grimm. Et gaot om een ni’j diel in een lopende serie van Grimm-sprokies in kleine taelen. Eerder verschenen al een Friese (2012), een Bildtse (2015) en een Grunninger vertaeling (meert 2016). Ie kun al an et boek kommen mit de Stellingwarver sutelaktie. Die lopt dit jaor van 29 augustus tot en mit 14 september.

De Stellingwarver vertaeling is maekt deur Sietske Bloemhoff & Henk Bloemhoff. De uutgifte is een saemenwarking van Taalburo Popkema en de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek staon 23 sprokies in, mit liekevule kleurige illestraosies van Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.

Uut 2015:

Ni’j boek: Over grote beren en knuffels

Op maendag 9 december overhaandigt auteur Xavière Kolk et eerste exemplaor van et prenteboek ´Over grote beren en knuffels´ an vrouw Sietske Poepjes, dippeteerde veur tael en kultuur van de perveensie Frieslaand. Et prenteboek is bedoeld veur oolden én kiender. Om een...

Ni’je roman van Johan Veenstra

Kommende vri’jdagaovend 21 augustus wodt in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Een vrouw van ivoor van Johan Veenstra. De aovend begint om 8 ure en iederiene is welkom. De toegang is vergees....

Zol Nederlaand nog weten?

Zol Nederlaand nog weten? Et zal oons Nederlaanse volk Naor 'k hope nog wel heugen, Dat wi’j oons onder 't Duutse jok Veur knoet en onrecht beugen. Et was de tied van roof en moord, Van laandverraod en leugen! De tied waorin soms heit en kiend Mekaander niet...