Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2015 – berichten en ni’jgies

Zol Nederlaand nog weten?

Zol Nederlaand nog weten?

Et zal oons Nederlaanse volk

Naor ‘k hope nog wel heugen,

Dat wi’j oons onder ‘t Duutse jok

Veur knoet en onrecht beugen.

Et was de tied van roof en moord,

Van laandverraod en leugen!

De tied waorin soms heit en kiend

Mekaander niet verdreugen!

De tied van arbeidsdienst en zo

En warken in de vremde!

De tied van koncentraosiekaamp

En wat oons méér beklemde!

Doe zochten wi’j om hulp en raod

En ‘n veilig hennekommen!

En om een vals persoonsbewies

Om an ‘t geveer t’ ontkommen!

D’r weren goenend uut ‘t verzet

Die daor wel raod op wusten!

En die veur oons, uut plichtsgevuuI,

Heur leven waogen dusten!

En… vul d’r iene deur verraod,

Dan weren wi’j verslegen!

Wi’j zeden: ‘Die vergeet ik nooit!’

En snokten,… wat verlegen…

Now is et al weer zeuven jaor

Dat wi’j in vrede leven.

En ieder jaor, de vierde mei’,

Dan daenken wi’j nog even

An oonze helden uut ‘t verzet,

Die veur de vri’jhied vullen!

Temeensen… dat was grif oons plan!

Mar ‘t bleef meerstal bi’j: zúllenl

Et schient, wi’j bin mit oonze nood

Heur offers ók vergeten…

En ‘k vraoge mi’j mit schaemte of:

Zol Nederlaand nog wéten?

(meie 1952)

Et gedicht komt uut Bergveld lest veur uut eigen wark (Berkoop, 2013). Daor staot ok een soortgeliekens gedicht in: Opdat wi’j nooit vergeten, en ok infermaosie over de rolle van Bergveld in et verzet van oonze omgeving. Ok et herdaenkingsmonement bi’j et Gezondhiedscentrum (et oolde gemientehuus) in Oosterwoolde toont dichtriegels van Bergveld. Uteraord is d’r hiel vule meer bekend over W.O. II in Stellingwarf. Klik bi’jveurbeeld an: www.stellingia.nl. Gao dan naor ‘boeken’ en klik an ‘De regio tijdens de tweede wereldoorlog’. Kiek eventueel ok op etzelde www.stellingia.nl, index haandbiebeltheek, en zuuk dan op ‘oorlog’, ‘bevrijding’.

Uut 2015:

Ni’je roman van Johan Veenstra

Kommende vri’jdagaovend 21 augustus wodt in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Een vrouw van ivoor van Johan Veenstra. De aovend begint om 8 ure en iederiene is welkom. De toegang is vergees....