Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’j boek bi’j de Schrieversronte Zaoterdag 23 september wodt et boek Appèl jongelui van Cees van der Velde uut Appelsche prissenteerd in Beilen. Omdat Cees schrif in de tael van d’Olde Smilde (Hoogersmilde) is disse uutgave een saemenwarking tussen...
Sutelen mit de burgemeester

Sutelen mit de burgemeester

De Schrieversronte is in september weer drok an et sutelen. Vuuf aovends gaon vri’jwilligers van de Schrieversronte op pad mit een kroje om Stellingwarver boeken te verkopen. De laeste aovend hulp burgemeester Jack Werkman van Ooststellingwerf mit om boeken an...
Nedersaksisch symposium

Nedersaksisch symposium

Ni’j Nedersaksisch symposium komt d’r an (no. 4): ‘Kennisontwikkeling en – verbreiding van de Nedersaksische tael en literetuur’ Op zaoterdag 14 oktober zal et vierde Nedersaksisch symposium holen wodden, van 13.45 tot 17.00 ure. Elkeniene mit een betien of een boel...
Rabo Club Support

Rabo Club Support

De stemperiode veur Rabo ClubSupport 2023 is van start gaon! Stemmen Leden van Rabobank Heerenveen-Zuudoost Friesland kunnen van 4 tot en met 26 september heur stemme uutbrengen veur Rabo ClubSupport 2023. De Schrieversronte dot ok mit. Hoe meer stemmen d’r op...

mooie recensie Naozoemerlaand

Schriever Jaap Krol het veur et Friesch Dagblad een Friese recensie schrieven over et boek Naozoemerlaand van Johan Veenstra. “Veenstra’s leafde foar de Stellingwerver taal en kultuer giet fierder as de obligate notysjes oer it grienere gers fan eartiids.”...