Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Meertmaond – streektaelmaond

Meertmaond – streektaelmaond

Vandaege is et 29 feberwaori, een schrikkeldag, meert begint daoromme een daggien laeter. Mar morgen is et 1 meert en dan begint weer zoas al jaoren de gewoonte is: meertmaond-streektaelmaond. Nog meer ommedaenken veur et Stellingwarfs as aanders. Vri’jdagmiddag...
Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Deur ziekte gong de lezing van de bekende schriever Tommy Wieringa op woensdagaovend 24 jannewaori niet deur. Die lezing wodt now toch holen en wel op deensdagaovend 5 meert in de aula van et Stellingwerf College in Oosterwoolde. Wieringa zal daor een lezing geven...
Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag Op vri’jdagmiddag 8 meert treden de schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra op in de biebeltheek in Wolvege. De middag begint om 14.30 ure en duurt tot 16.00 ure. Een gezaemelik optreden van de schrievers-vertellers Johan...