Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Leste ni’js

Petisie: gien bezunigings op et Stellingwarfs

Petisie: gien bezunigings op et Stellingwarfs

Beste maensken, De perveensie zal op 19 juni een besluut nemen over de taelnota 'Fansels Frysk'. Daor staon mooie plannen in, mar Gedippeteerde Staoten hebben et geld d'r niet veur over. Ze willen zels bezunegen, de Schrieversronte raekt 50 % van de provinciaole...

Sutel mit!

Sutel mit!

Sutel mit in september In september gaon de vri’jwilligers van de Schrieversronte weer de diek uut te boeken verkopen. De sutelaksie zal uut aende...

Ieken was hier prissenteerd

Ieken was hier prissenteerd

De bekende Nederlaanse Schriefster Bibi Dumon Tak was in de Stellingwarven veur de prissentaosie van de Stellingwarver vertaeling van heur...

Lezing Bibi Dumon Tak in biebeltheek Oosterwoolde

Lezing Bibi Dumon Tak in biebeltheek Oosterwoolde

De warkgroep Alles Rondom Taal ontvangt op donderdag 16 meie schriefster Bibi Dumon Tak in de biebeltheek van Oosterwoolde. Anleiding veur heur bezuuk an de Stellingwarven is de prissentaosie van de Stellingwarver vertaeling van heur kienderboek ‘De eik was hier’, dat...

Stellingwarfs-Friese literaire aovend in Et Vene

Stellingwarfs-Friese literaire aovend in Et Vene

Op woensdagaovend 22 meie treden de schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra op bi’j boekhandel Binnert Overdiep. De aovend begint om 19.30 ure en duurt tot 21.00 ure. De aovend kost niks, mar ie moe’n jow wel even anmellen. Een gezaemelik optreden van de...

Harmen Houtman wint dichtwedstried Friesch Dagblad

Harmen Houtman wint dichtwedstried Friesch Dagblad

De Stellingwarver dichter Harmen Houtman het mit zien gedicht Speulse meitied de gedichtenwedstried ‘Lente’ van et Friesch Dagblad wunnen. D’r wodden in totaol 45 gedichten van 43 verschillende dichters inzunnen. Harmen Houtman zien licht erotische gedicht kwam as...

Kiender Comprix slaegd veur examen Stellingwarfs

Kiender Comprix slaegd veur examen Stellingwarfs

De ooldste kiender van et Comprix College hebben in et oflopen jaor weer een kursus Stellingwarfs had. Tiedens disse kursus kwammen de kiender in de kunde mit verschillende Stellingwarvers, die bi’j heur in schoele op de koffie kwammen. Zodoende was et Stellingwarfs...

Lezing Patricia Snel

De schriefster Patricia Snel komt op vri’jdagmiddag 26 april van 14.00 tot 16.00 ure veurlezen in de Bruna in Oosterwoolde vertellen over heur boek ‘De Vondeling van Veenhuizen’. Amsterdam, 1824. De beide weeskiender Karel en Lize stappen op een beurtschip op weg naor...

Riekdom maekt de soep niet lekkerder

Riekdom maekt de soep niet lekkerder

Ni’je verhaelebundel Freddie de Vries prissenteerd ‘Riekdom maekt de soep niet lekkerder’, de ni’je verhaelebundel van Freddie de Vries (1959) uut Hooltpae, wodde zaoterdagaovend 13 april prissenteerd in kefé De Rustende Jaeger in Hooltpae. De aachterzael van et kefé...

IM Kees Koopstra

IM Kees Koopstra

In Memoriam Kees Koopstra  (*23 juli  1938 - †27 meert 2024) An et aende van meert kreeg de Schrieversronte et verdrietige bericht dat Kees Koopstra uut Else wegraekt is. Kees was meer as twintig jaor een wardeerd lid van de schrieversklub Letterstreken. De schrievers...

Negende Bergveldpries veur Harmen Houtman

Negende Bergveldpries veur Harmen Houtman

De Stellingwarver schriever Harmen Houtman het maendagaovend 25 meert tiedens een feestelike bi’jienkomst in de karke van Berkoop de H.J. Bergveldpries uutrikt kregen uut hanen van Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen. De jury, onder veurzitterschop van Pieter...

Stellingwarfs-Fries optreden

Stellingwarfs-Fries optreden

De schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra hebben vri’jdagmiddag 8 meert optreden in de biebeltheek in Wolvege.  Een gezaemelik optreden van de schrievers-vertellers Johan Veenstra en Douwe Kootstra komt niet vaeke veur. As literaire entertainers timmeren zi’j al...