Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Leste ni’js

Sutel mit!

Sutel mit!

Sutel mit in september In september gaon de vri’jwilligers van de Schrieversronte weer de diek uut te boeken verkopen. De sutelaksie zal uut aende gaon op maendag 9 september. Dan gaon de sutelders mit de krojen naor tal van dörpen in West-Stellingwarf, en dat gelt ok...

Harmen Houtman wint H.J. Bergveldpries

Harmen Houtman wint H.J. Bergveldpries

De Stellingwarver schriever Harmen Houtman krigt op maendagaovend 25 meert tiedens een feestelike bi’jienkomst in de karke van Berkoop de H.J. Bergveldpries uutrikt. De jury brengt op de feestelike aovend uutgebreid verslag uut van heur bevienings, mar wil alvast...

IM Koosje Hornstra (*18-09-1945 – †29-02-2024)

IM Koosje Hornstra (*18-09-1945 – †29-02-2024)

Vleden weke is oonze vri’jwilliger Koosje Hornstra uut de tied raekt. Koosje was jaorenlang lid van de schrieversklub Letterstreken die ien keer in de zes weken bi’j de Stellingwarver Schrieversronte bi’j mekeer kwam om et schriefwark te bespreken. Now en dan...

Stellingwarver veurleesaktie

Stellingwarver veurleesaktie

In de jaoren veur corona lazen vri’jwilligers van de Schrieversronte altied in de wintermaonden in et Stellingwarfs veur in de Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen. In de jaoren dawwe last hadden van et coronavirus kon dat vanzels niet, mar now hebben de...

Eerste Wiesneus uutrikt

Eerste Wiesneus uutrikt

Stellingwarver Wiesneus prissenteerd op De Oosterbrink in Buil   Alle kiender van alle basisschoelen in de Stellingwarven kriegen in de meertmaond ommenocht et tiedschrift Wiesneus mit naor huus. Et projekt Wiesneus lopt al een stokmennig jaoren in Drenthe en ere...

Meertmaond – streektaelmaond

Meertmaond – streektaelmaond

Vandaege is et 29 feberwaori, een schrikkeldag, meert begint daoromme een daggien laeter. Mar morgen is et 1 meert en dan begint weer zoas al jaoren de gewoonte is: meertmaond-streektaelmaond. Nog meer ommedaenken veur et Stellingwarfs as aanders. Vri'jdagmiddag 1...

Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Deur ziekte gong de lezing van de bekende schriever Tommy Wieringa op woensdagaovend 24 jannewaori niet deur. Die lezing wodt now toch holen en wel op deensdagaovend 5 meert in de aula van et Stellingwerf College in Oosterwoolde. Wieringa zal daor een lezing geven...

Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag Op vri’jdagmiddag 8 meert treden de schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra op in de biebeltheek in Wolvege. De middag begint om 14.30 ure en duurt tot 16.00 ure. Een gezaemelik optreden van de schrievers-vertellers Johan...

Literaire aovend mit Sholeh Rezazadeh

Literaire aovend mit Sholeh Rezazadeh Op woensdag 28 feberwaori ontvangt de warkgroep Alles Rondom Taal van Kunstwerf de Iraans-Nederlaanse schriefster Sholeh Rezazadeh in de biebeltheek van Oosterwoolde. Ze wodt interviewd deur Elizabeth Bergsma, in et daegeliks...

Stellingwarfse podcast

Stellingwarfse podcast

Stellingwarver Schrieversronte nemt podcast op De Stichting Stellingwarver Schrieversronte gaot in 2024 mit wat ni’js beginnen. D’r wodt een podcast maekt mit as titel Huus en Hiem. Elizabeth Bergsma zal meensken interviewen die wat over de Stellingwarven vertellen...