Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Leste ni’js

Rabo Club Support

Rabo Club Support

De stemperiode veur Rabo ClubSupport 2023 is van start gaon! Stemmen Leden van Rabobank Heerenveen-Zuudoost Friesland kunnen van 4 tot en met 26 september heur stemme uutbrengen veur Rabo ClubSupport 2023. De Schrieversronte dot ok mit. Hoe meer stemmen d'r op de SSR...

Goeie verkope op boekemarkt Schrieversronte

Goeie verkope op boekemarkt Schrieversronte

De eerste verzaemelaors stonnen smorgens om tien ure al veur de kraom in Berkoop waor de Schrieversronte op zaoterdag 3 juni een twiedehaans boekemarkt holen het veur et gebouw in Berkoop. Et leup wieder gien storm, mar toch was d’r de hiele dag deur belangstelling...

Prissentaosie Veldnaemeboek Berkoop

Prissentaosie Veldnaemeboek Berkoop

Berkoop - Et boek Veldnaemen van Stellingwarf diel VIII Berkoop is verleden vri’jdagmiddag 2 juni prissenteerd in et MFA in Berkoop. Et eerste exemplaor wodde uutrikt an vrouw Annema, de dochter van de heer L. Annema, de vroegere huusdokter van Berkoop die in et...

iekmulder

iekmulder

De maond meie is net veurbi'j, mar op disse link hieronder kuj een mooi artikel lezen over de iekmulder en de verschillende benaemings die dat biesien in de verschillende streektaelen in Nederlaand het. Etymologica: de meikever (neerlandistiek.nl)

Stellingwarver pubkwis in Wolvege op zaoterdag 10 juni

Stellingwarver pubkwis in Wolvege op zaoterdag 10 juni

Bestemming Wolvega organiseert op zaoterdag 10 juni Wolvest mit onder eren een Stellingwarver pubkwis, die saemensteld is deur de Stellingwarver Schrieversronte. As ie et mooi vienen om jow kennis te testen van de geschiedenis, sport, tael en cultuur van Wolvega dan...

Stellingwarver vertaeling De boom mit et oor prissenteerd

Stellingwarver vertaeling De boom mit et oor prissenteerd

Et Stellingwarver kienderboek De boom mit et oor van Annet Schaap in een vertaeling van Harmen Houtman is woensdag 17 meie prissenteerd op 'e Aventurijn in Munnekeburen en op 'e Mandebrink in Appelsche. Vertaeler Harmen Houtman het bi’j beide prissentaosies veurlezen...

Nicci French komt naor Oosterwoolde

Nicci French komt naor Oosterwoolde

Et wereldberoemde schrieverskoppel Nicci French komt zaoterdagmorgen 13 meie van 11.00 tot 12.00 ure veur een signeersessie naor de Bruna in Oosterwoolde. Dit bezuuk leggen zi’j of ter promosie van heur ni’jste thriller Heeft iemand Charlotte Salter gezien? én...

Jaorvergeerdering Schrieversronte

Jaorvergeerdering Schrieversronte

Hierbi’j nugen wi’j de leden veur de jaorvergeerdering van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte op zaoterdagmiddag 13 meie 2023 Begint om 14.00 uur tot 17.00 uur in et MFA Mejander in Berkoop. WARKLIESTE Eupening deur veurzitter Klaas van Weperen; Opmarkings;...

Kiender van Comprix slaegd veur exaemen Stellingwarfs

Kiender van Comprix slaegd veur exaemen Stellingwarfs

Mondeling examen mit tenielstok De ooldste kiender van het Comprix College hebben in et oflopen jaor weer een kursus Stellingwarfs had. Tiedens disse kursus kwammen de kiender in de kunde mit verschillende Stellingwarvers, die bi’j heur in schoele op de koffie...

Diplome veur Kursisten Stellingwarfs

Diplome veur Kursisten Stellingwarfs

Diplome veur Kursisten Stellingwarfs veur beginners De acht dielnemers an de kursus Stellingwarfs veur beginners hebben begin april allemaole heur diplome kregen. Mit een protte wille hebben ze alle lessen volgd van de lerers Ageeth Bos en Mark van Veen en wussen zi’j...