Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Leste ni’js

Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag Op vri’jdagmiddag 8 meert treden de schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra op in de biebeltheek in Wolvege. De middag begint om 14.30 ure en duurt tot 16.00 ure. Een gezaemelik optreden van de schrievers-vertellers Johan...

Lezing Tommy Wieringa

Lezing Tommy Wieringa

De bekende schriever Tommy Wieringa zal op woensdagaovend 24 jannewaori in de aula van et Stellingwerf College in Oosterwoolde een lezing geven over...

Mooi bedrag veur Schrieversronte

Mooi bedrag veur Schrieversronte

Schrieversronte krigt mooi bedrag van Het Fonds Ooststellingwerf De Schrieversronte het veur et plan Van Baank tot Broesplak, € 25.000,- kregen. In...

Sluting en Goeie feestdaegen!

Sluting en Goeie feestdaegen!

Van vri’jdag 22 december tot an maendag 8 jannewaori is de Schrieversronte dichte. Bestellings wodden tot en met donderdag 21 december verstuurd....

Mooi bedraggien veur Schrieversronte

Mooi bedraggien veur Schrieversronte

De leden van Rabobank Heerenveen-Zuudoost Friesland konnen van 4 tot en met 26 september heur stemme uutbrengen veur Rabo ClubSupport 2023. De Schrieversronte het ok mitdaon. Mit daank an een koppel stemmers het de SSR € 227,49 kregen. Een mooi bedraggien. Maaija de...

Mooie prissentaosie Appèl jongelui

Mooie prissentaosie Appèl jongelui

Et boek Appèl jongelui van Cees van der Velde uut Appelsche is zaoterdag 23 september prissenteerd in et gemientehuus in Beilen. Dik zestig meensken weren d'r bi'j. Et boek gaot over de diensttied van Cees. Doe hij achttien was mos hi'j in dienst en veertig jaor...

Ni’j boek ‘Appèl jongelui’

Ni’j boek ‘Appèl jongelui’

Ni'j boek bi'j de Schrieversronte Zaoterdag 23 september is et boek Appèl jongelui van Cees van der Velde uut Appelsche prissenteerd in Beilen. Omdat Cees schrif in de tael van d'Olde Smilde (Hoogersmilde) is disse uutgave een saemenwarking tussen de Stellingwarver...

Sutelen mit de burgemeester

Sutelen mit de burgemeester

De Schrieversronte is in september weer drok an et sutelen. Vuuf aovends gaon vri'jwilligers van de Schrieversronte op pad mit een kroje om Stellingwarver boeken te verkopen. De laeste aovend hulp burgemeester Jack Werkman van Ooststellingwerf mit om boeken an de man...

Nedersaksisch symposium

Nedersaksisch symposium

Ni’j Nedersaksisch symposium komt d’r an (no. 4): ‘Kennisontwikkeling en – verbreiding van de Nedersaksische tael en literetuur’  Op zaoterdag 14 oktober zal et vierde Nedersaksisch symposium holen wodden, van 13.45 tot 17.00 ure. Elkeniene mit een betien of een boel...

Rabo Club Support

Rabo Club Support

De stemperiode veur Rabo ClubSupport 2023 is van start gaon! Stemmen Leden van Rabobank Heerenveen-Zuudoost Friesland kunnen van 4 tot en met 26 september heur stemme uutbrengen veur Rabo ClubSupport 2023. De Schrieversronte dot ok mit. Hoe meer stemmen d'r op de SSR...

mooie recensie Naozoemerlaand

Schriever Jaap Krol het veur et Friesch Dagblad een Friese recensie schrieven over et boek Naozoemerlaand van Johan Veenstra. "Veenstra’s leafde foar de Stellingwerver taal en kultuer giet fierder as de obligate notysjes oer it grienere gers fan eartiids." Et is een...

Sutelaksie an de gang

Sutelaksie an de gang

Sutelaksie an de gang Vleden weke woensdag 6 september is de sutelaksie weer uut aende gaon. De eerste dag wodde d'r suteld in Hooltpae en Ni'jhooltpae, vandaege op maendag 11 september wodt d'r suteld in Hooltpae, Wolvege en De Blesse. Op woensdag 13 september,...

Zichtberhied centraol op Streektaelkonfereensie 2023

Zichtberhied centraol op Streektaelkonfereensie 2023

Op 22 september 2023 orgeniseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) tegere mit de Nederlandse Taalunie, de perveensie Fryslân en de gemiente Waadhoeke heur jaorlikse streektaelkonfereensie. Disse wodt hullen op et gemientekantoor van Waadhoeke in Franeker en het...

Skiti Németi maekt Twentse plaetsnaembodden

Skiti Németi maekt Twentse plaetsnaembodden Hardenbarger Skiti Németi het Twentse plaetsnaembodden hennezet in Vriezenveen (’t Vjenne), Hardenberg (’n Arnbarg), en Tubbergen (Tubbige). Németi zegt: "Ik wil mensen ervan bewust maken dat Nedersaksisch echt een taal is...