Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2018 – berichten en ni’jgies

‘Ok et beste peerd stroffelt wel es’: ni’j boek van Freddie de Vries verschenen

Hierboven lezen jim de titel van et boek mit verhaelen van Freddie de Vries dat op zaoterdag 1 september verscheen. Veurdat et an de eupening van de prissentaosie-aovend toe was, zorgde de schriever uut Hooltpae veur nog wat biezunders. De Vries bliekt niet alliend een goeie schriever te wezen, mar hi’j kan ok goed zingen. Tegere mit zien zwaoger, die him op akkordeon begeleidede, zong de schriever, as ruter te peerd, een bekende hit van jaoren leden: ‘Er staat een paard op de gang’.

De stemming zat d’r daormit al goed in, nog veur et pergramme eupend wodde deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen. Uteraord vertelde Freddie de Vries ok zels twie van zien verhaelen uut zien boek. Et eerste exemplaor van ‘Ok et beste peerd stroffelt wel es’ was veur De Vries zien kammeraod Kees Kupers. Et omslag het een mooie akwarel van Johan de Vries, veur de vormgeving zorgde Bauke Visser Koenders. Pries: 14,50 euro; 192 bladzieden.

Uut 2018:

Eerste pries veur Harmen Houtman

Dichter en schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni’jhooltpae, het de eerste pries wunnen van een biezundere dichterswedstried van de Friese Akedemie in Liwwadden. De wedstried wodde uutschreven in et kader van et LF2018 projekt Lân fan Taal/Laand...

Wille mit Tomke en zien vrunties!

De ukken van kienderopvang 'De Kinderkei' in Wolvege en ukkespeulplak 'Berend Botje' in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni’jste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle...

’Dichter’ bi’j de netuur

Op 27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de omkrieten van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok een tal bekende...

Overheden zullen konvenaant tekenen

Overheden zullen konvenaant tekenen: Nedersaksisch nog es in nationaol verbaand erkend! Mit veerdere opvietering Op woensdag 10 oktober 2018 tekenen menister Kajsa Ollongren van Binderlaanse Zaeken, de dippeteerden veur kultuur van de perveensies Drenthe, Frieslaand,...