Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2018 – berichten en ni’jgies

Sigrid Dassen promoveerde mit Stellingwarfs op nivo

De webstee van de Wageninger universiteit het d’r al beheurlik ommedaenken an geven. Sigrid Dassen promoveerde op Diversity relations of plants and soil microbes. Mit een saemenvatting in et Engels, zoas dat heurt, iene in et Nederlaans, en… iene in et Stellingwarfs, de tael van heur Builiger oolden. Saemenvattings in je proefschrift in twie ere taelen as Engels, dat mag neffens et riegelment. Mar… de universiteit beschouwde et Stellingwarfs as een dialekt, niet as een tael. Dus leverde Sigrid een losblaedige saemenvatting. En doe was d’r een biezunder toeval: op 10 oktober kreeg et Nedersaksisch zien nationaole erkenning. Dat zodoende kon de webstee schrieven: ‘De erkenning als officiële taal kwam net te laat’. Sigrid Dassen nuumt heur saemenvatting in et Stellingwarfs een ode an et Stellingwarfs. Dat hadde ze graeg leerd, mar heur oolden praotten dat indertied niet tegen heur. Op heur verzuuk now wel, as ze nog es thuus is. Ze vint et Stellingwarfs hiel mooi. Heur saemenvatting in et Stellingwarfs beschouwt ze as een goeie gelegenhied om dat tot utering te brengen en te dielen mit aandere meensken. Intied het ze al hiel wat reakties had. ‘Van kollega’s en femilieleden. Die vienen et prachtig om mien saemenvatting zo te lezen. Sommigen zeden dat de saemenvatting in et Stellingwarfs beter te volgen was as die in et Nederlaans.’ Daor is ze ‘slim bliede mit’.

Uut 2018:

Eerste pries veur Harmen Houtman

Dichter en schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni’jhooltpae, het de eerste pries wunnen van een biezundere dichterswedstried van de Friese Akedemie in Liwwadden. De wedstried wodde uutschreven in et kader van et LF2018 projekt Lân fan Taal/Laand...

Wille mit Tomke en zien vrunties!

De ukken van kienderopvang 'De Kinderkei' in Wolvege en ukkespeulplak 'Berend Botje' in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni’jste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle...

’Dichter’ bi’j de netuur

Op 27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de omkrieten van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok een tal bekende...

Overheden zullen konvenaant tekenen

Overheden zullen konvenaant tekenen: Nedersaksisch nog es in nationaol verbaand erkend! Mit veerdere opvietering Op woensdag 10 oktober 2018 tekenen menister Kajsa Ollongren van Binderlaanse Zaeken, de dippeteerden veur kultuur van de perveensies Drenthe, Frieslaand,...