Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2018 – berichten en ni’jgies

Overheden zullen konvenaant tekenen

Overheden zullen konvenaant tekenen: Nedersaksisch nog es in nationaol verbaand erkend! Mit veerdere opvietering

Op woensdag 10 oktober 2018 tekenen menister Kajsa Ollongren van Binderlaanse Zaeken, de dippeteerden veur kultuur van de perveensies Drenthe, Frieslaand, Gelderlaand, Grunningen en Overiessel, de wethoolder kultuur van Oost-Stellingwarf en de borgemeister van West-Stellingwarf heur konvenaant veur de erkenning van de Nedersaksische tael.

Disse ondertekening zal wezen in et perveensiehuus van Overiessel in Zwolle. Et Riek en de regionaole overheden erkennen d’r et Nedersaksisch mit as een wezenlik, volweerdig en zelsstaandig onderdiel van de tael in Nederlaand. Ze praoten hier ok mit of dat ze heur inspannen zullen om et Nedersaksisch te beholen en et gebruuk d’r van veuruut te helpen. Behalven in Stellingwarf wodt et Nedersaksisch spreuken op de Veluwe, de Aachterhoeke, Twente, Sallaand/West-Overiessel, Drenthe en Grunningen. Et Nedersaksisch gaot via de taelfase van et Middelnederduuts weeromme op et Ooldsaksisch en is zodoende femilie van et Nedersaksisch/Nederduuts in de (acht) Noordduutse dielstaoten.

Veurofgaond wo’n in een soorte van veurpergramme as stimulaans een tal aktiviteiten / veurbeelden prissenteerd, zoas Laurens ten Den, de trailer van de kommende Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’, zangeresse Melissa Meewisse en meziekgroep De Boetners.

Eerder al wodde et Nedersakisch erkend onder diel II van et Europese Haandvest veur regionaole taelen of taelen van minderheden (besluut in Nederlaand: 1995; officieel begin uutvoering in Europees verbaand: 1998) [veurnaemste bron: Deventer Radio & Tillevisie]

Uut 2018:

Eerste pries veur Harmen Houtman

Dichter en schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni’jhooltpae, het de eerste pries wunnen van een biezundere dichterswedstried van de Friese Akedemie in Liwwadden. De wedstried wodde uutschreven in et kader van et LF2018 projekt Lân fan Taal/Laand...

Wille mit Tomke en zien vrunties!

De ukken van kienderopvang 'De Kinderkei' in Wolvege en ukkespeulplak 'Berend Botje' in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni’jste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle...

’Dichter’ bi’j de netuur

Op 27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de omkrieten van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok een tal bekende...