Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2018 – berichten en ni’jgies

Streektaelkonfereensie SND 2018 drok bezocht

Streektaelkonfereensie SND 2018 drok bezocht; mit et locht ok rejaol op et Stellingwarfs

In verbaand mit Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018 was de jaorlikse streektaelkonfereensie van de Nederlaans-Vlaamse ‘Stichting Nederlaanse Dialecten’ disse keer in Liwwadden, in Tresoar, op 8 juni. D’r weren acht lezings en twie panelgesprekken, en d’r was aorig wat volk, tot vanuut et zudelikste puntien van West-Vlaanderen. SND-man én Fryske Akademy-mitwarker Hans Van de Velde eupende de konfereensie, de bekende politika en taelliefhebber Lutz Jacobi hadde ja zegd om as dagveurzitter op te treden. En dat dee ze zwierig en mit kundighied van ien en aander. Et weren uutienlopende lezings, mit o.e. Nienke Jet de Vries over taelpermosie in Frieslaand, Eefje Boef over et ni’je taelvariaosiebeleid van de Taelunie, en Veronique De Tier en Geert Dehaes mit ‘Dialect, mag het nog? Dialectpromotie in Vlaanderen’. Et Stellingwarfs kwam in et volle locht mit de bi’jdrege ‘Vijftig jaar promotie van het Stellingwerfs, en meer!’, deur Henk Bloemhoff. In die lezing wodde o.e. veur et locht brocht dat in de jaoren zeuventig de Stellingwarver taelbeweging in ‘de ni’je tied’ van doe aorig de bienen onder ’t gat kreeg en de basis legd wodde veur haost alles wat d’r naoderhaand kommen is. De situaosie mit mar 1,5 Stellingwarfs boek dat d’r in 1970 beston veraanderde zo lievelao tot et bestaon van haost 200 boeken die we vandaege-de-dag tellen kunnen. Zoks gong niet zonder slag of stoot, zo wodde dudelik maekt. Et was veural een kwessie van zels oppakken wat instaansies buten en in oons gebied niet deden, niet doen wollen of gewoon mar wat sloeren leuten. En de spreker nuumde et as nog altied hiel belangriek: niet ommestennen mar doen!

Et eerste panelgesprek van disse streektaeldag gongen over ‘Het jonge kind: beleid, activiteiten en materiaal’; dat gesprek was mit Sytske de Boer (SFBO Fryslân), Jan Germs (Huus van de Taol), Veronique De Tier (Universiteit Gent) en Gunther De Vogelaer (Universiteit Münster). Et twiede gong over ‘Cultuur zoals muziek en toneel in streektalen’; dat was mit Albert Bartelds (Iesselakedemie), Geert Dehaes (be.brusseleir), Henk Scholte (Huus van de Grunninger Kultuur) en Jos Swanenberg (Arfgoed Braobaant/Universiteit Tilburg)

De lezings van disse dag zullen in een bundel verschienen, zo is et doel, krek as eerder. Wanneer et zoveer wezen zal is liekewel nog niet bekend. Ok in 2007, doe et motto ‘Streektaal en duurzaamheid’ was, was d’r een biezundere inbreng uut Stellingwarf: doe was de konfereensie in heufdzaeke orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte en hi’j wodde hullen in Noordwoolde. Van die konfereensie bin nog inkelde exemplaoren van de bundel mit de lezings te koop bi’j de Stellingwarver Schrieversronte.

Uut 2018:

Eerste pries veur Harmen Houtman

Dichter en schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni’jhooltpae, het de eerste pries wunnen van een biezundere dichterswedstried van de Friese Akedemie in Liwwadden. De wedstried wodde uutschreven in et kader van et LF2018 projekt Lân fan Taal/Laand...

Wille mit Tomke en zien vrunties!

De ukken van kienderopvang 'De Kinderkei' in Wolvege en ukkespeulplak 'Berend Botje' in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni’jste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle...

’Dichter’ bi’j de netuur

Op 27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de omkrieten van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok een tal bekende...

Overheden zullen konvenaant tekenen

Overheden zullen konvenaant tekenen: Nedersaksisch nog es in nationaol verbaand erkend! Mit veerdere opvietering Op woensdag 10 oktober 2018 tekenen menister Kajsa Ollongren van Binderlaanse Zaeken, de dippeteerden veur kultuur van de perveensies Drenthe, Frieslaand,...