Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2019 – berichten en ni’jgies

Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien – dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman anbelangt. Die is al van de oprichtingsbi’jienkomst in 1972 of lid van de Stellingwarver Schrieversronte. Haveman kwam in Buil op ‘e wereld, hi’j woonde laeter in Steggerde en nao zien onderwiezersopleiding, zien lerersopleiding Nederlaans en verschillende betrekkings in et onderwies was hi’j et laeste stok van zien loopbaene rektor van een schoelegemienschop in Emmen. Hi’j vertegenwoordigde van 1999 of de Stellingwarver Schrieversronte in et bestuur van SONT (‘Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied’, bestaonde uut vri’jwilligers) en hi’j dee daor aorig veul wark. Mar in de SONT-vergeerdering van 9 november 2018 nam hi’j ofscheid, om zien leeftied.

De Stellingwarver Schrieversronte hadde op 14 december 2018 een biezundere bi’jienkomst opzet mit bestuur, passeniel en vri’jwilligers. Ok Haveman zien vrouw Tineke was d’r bi’j. Klaas van Weperen, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, daankte Haveman naodrokkelik veur al zien inzet. Zien Stellingwarver taelorgenisaosie hadde him niet aanders kend as een butengewoon trouw, konstruktief en sekuur vertegenwoordiger van oonze regio in et bestuur van SONT, zee hi’j. 

Uut 2019:

Stellingwarfs in Obe (Liwwadden)

Vanwegens een tentoonstelling mit wark van de keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015) orgeniseert Tresoar op 13 feberwaori 2020 een aovend in Obe, podium veur literetuur, keunst en tael, in Liwwadden. Acht schrievers en vertellers lezen die aovend et deur heur...

Ludende klokken in Else…

Oflopen vri’jdagmiddag 20 september 2019 weren mit riegelmaot de klokken van de klokkestoel in Else te heuren. En omreden et stil weer was, klonken ze tot veer in de omtrek. Vandaege-de-dag wo’n klokken veural luded om de tied an te geven, mar vroeger gebeurde dat ok...

Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie 2019 is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de 'Ofscheidstoernee' van Hindrik, die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie....

Jong en oold geneut van film

Een volle theaterzael van 't Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film 'Daor klept de klokke weer' in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling...

Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri’jdag 8 feberwaori was d’r in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of –middag te bezorgen. Ieder...

Overiesselse Staote

Overiesselse Staoten: onderzuuk naor plaknaemebodden mit Nedersaksisch en naor de ied in et Nedersaksisch onderwegens Op veurstel van D66-Staotelid Jos Mooijweer hebben de Staoten van Overiessel kotleden besleuten dat d’r een onderzuuk komt naor de meugelikheden van...