Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2019 – berichten en ni’jgies

Juni 2019 Mijlpaol veur ‘Elektronische Woordenbank

Juni 2019 Mijlpaol veur ‘Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten’ en de Stellingwarver Schrieversronte: woorden uut et Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek now ok verwarkt in et Ewnd 

Goed ni’js veur onderzukers, studenten en aanderen mit interesse in de Nederlaanse streektaelen en dialekten. De Stellingwarver woorden van et Stellingwarfs – Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH) zitten now ok in de Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND). Die woordebaank is digitaol en is veur iederiene in te zien op internet. Et is een veurziening van et Meertens Instituut in Amsterdam en die is opzet en wodt bi’jhullen deur perf. dr. Nicoline van der Sijs. Perf. Van der Sijs is ok verbunnen an de Radboud Universiteit in Nijmegen. Et is een projekt daor een hiel leger vri’jwilligers bi’j betrokken west het en sommigen bin dat nog.

In disse elektronische woordebaank kuj’ hiel arg veul streektael- en dialektwoorden uut Nederlaand mit mekeer vergelieken. Aachter ien Nederlaans trefwoord kuj’ alle vormen uut de streektaelwoordeboeken vienen die eerder verwarkt binnen in et eWND, en now dus ok de woorden uut Stellingwarf.

Et grootste pat wark veur et anbrengen van geschikte Nederlaanse zuukwoorden bi’j de Stellingwarver woorden is daon deur drie vri’jwilligers van perf. Van der Sijs: Alain Corbeau, Anna Nguyen en Lars Naborn. Van de kaante van de Stellingwarver Schrieversronte weren de vri’jwilligers Albertha en Henk Bloemhoff aktief om behulpzem te wezen bi’j et verwarken van et Stellingwarfs. Et gong daorbi’j veural om hulpe en kontrole bi’j et vienen van Nederlaanse trefwoorden daor onder zocht wodden kan, want die mossen goed bi’j de Stellingwarver woorden passen.

Alle wark veur et onderbrengen van et Stellingwarfs bi’j eWND gebeurde van 2015 tot in 2019. In 2005 was de basis veur dat onderbrengen verschenen, et Stellingwarfs ‘ Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH). Dat wodde indertied saemensteld deur Henk Bloemhoff, mit mitwarking van Janna Withaar, Thea Bontekoe en Albertha Bloemhoff. Die laeste mitwarker het now ok mitdaon an et eWND, vanof inkelde jaoren naodat zi’j ofstudeerde in de Nederlanse tael- en letterkunde an de Grunninger universiteit (2015).

Et inbrengen in et eWND is per meie 2019 dus daon wark. Iederiene die zuken wil kan now mit de zuukfunktie ok de Stellingwarver woorden vienen ‘ en daornaost dus tegenkommen wat veur woorden ere streektaelen en dialekten hebben. Et eWND, mit uutleg en al, vien ie op http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/. Et vierdielige Stellingwarfs Woordeboek, dat weer de basis was veur SNVH en dus ok veur de Stellingwarver woorden in eWND, kuj’ behalven as pepieren versie lezen ok hiel goed inzien op www.stellingia.nl, > woordeboek. Meer over aachtergronden en wark van disse now ofsleuten aktiviteit veur et Stellingwarfs is ok te vienen in et Stellingwarver tiedschrift De Ovend, 46ste jaorgaank no. 5, blz. 27-28.

Perf. Van der Sijs is netuurlik slim bliede mit dit alles en de Stellingwarver Schrieversronte gaot et krek zo. Een macht an woorden die indertied deur de Stellingwarver woordeboekgroepen opgeven binnen veur et (uutgebreide) Stellingwarfs woordeboek ‘n hiel veul woorden ofkomstig van aanderen ‘n woorden uut de Stellingwarver literetuur bin now ok via et eWND te vienen. En niet zomar, mar in een goed deurdocht netwark van een nationaole woordebaank. Oons docht, de woordeboekgroepen van indertied en de aandere infermaanten moe’n we opni’j slimme daankber wezen, zo geft de Stellingwarver Schrieversronte an.

Uut 2019:

Stellingwarfs in Obe (Liwwadden)

Vanwegens een tentoonstelling mit wark van de keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015) orgeniseert Tresoar op 13 feberwaori 2020 een aovend in Obe, podium veur literetuur, keunst en tael, in Liwwadden. Acht schrievers en vertellers lezen die aovend et deur heur...

Ludende klokken in Else…

Oflopen vri’jdagmiddag 20 september 2019 weren mit riegelmaot de klokken van de klokkestoel in Else te heuren. En omreden et stil weer was, klonken ze tot veer in de omtrek. Vandaege-de-dag wo’n klokken veural luded om de tied an te geven, mar vroeger gebeurde dat ok...

Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie 2019 is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de 'Ofscheidstoernee' van Hindrik, die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie....

Jong en oold geneut van film

Een volle theaterzael van 't Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film 'Daor klept de klokke weer' in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling...

Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien – dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman...

Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri’jdag 8 feberwaori was d’r in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of –middag te bezorgen. Ieder...

Overiesselse Staote

Overiesselse Staoten: onderzuuk naor plaknaemebodden mit Nedersaksisch en naor de ied in et Nedersaksisch onderwegens Op veurstel van D66-Staotelid Jos Mooijweer hebben de Staoten van Overiessel kotleden besleuten dat d’r een onderzuuk komt naor de meugelikheden van...