Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2019 – berichten en ni’jgies

Ni’jste boek van Johan Veenstra ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’

Ni’jste boek van Johan Veenstra ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’: verschenen zommer 2018, jannewaori 2019 al in herdrok!

Ie zollen de hittegolf van de 30ste weke van 2018 al haost vergeten wezen, mar dat was toegelieke dat et ni’jste boek van de produktieve Stellingwarver schriever Johan Veenstra op ‘e wereld kwam. Dat was in et MFC ‘De Ni’je Stienze’ in Ni’jhoolpae, op ‘e aovend van 27 juli om percies te wezen. ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’, een pakkende titel die staot veur een dikke twiehonderd bladzieden – en dat veur mar € 14,50. En now bin we al weer in jannewaori 2019 en… gaot dat boek in herdrok! Zoveul liefhebberi’je is d’r! Nog hiel even geduld, en uutgever Stellingwarver Schrieversronte kan et je weer leveren! Dat kan via info@stellingwarfs.nl: € 14,50, SSR 181, ISBN 978-90-6466-194-5. En netuurlik weer via de bekende boekwinkels.

Et ni’je boek ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ wodde in 2018 ankondigd as spannend en ontroerend – en bi’j de prissentaosie leut de schriever al op een indringende meniere wat marken waj’ al lezende ondergaon zullen. Alle wardering die laeter blieken dee, gelt netuurlik vandaege-de-dag liekegoed!

Bi’j de prissentaosie kreeg Sippy Tigchelaar et eerste exemplaor van de schriever anbeuden. Zi’j het bi’j Omroep Frieslaand warkt en kwam indertied bi’j Veenstra thuus om zien radioverhaelties op te nemen. En nog hebben ze een goed kontakt. Neerlandikus Peter Riksma was vraogd om Johan Veenstra an de haand van vraogen vertellen te laoten over et boek, en dat dee hi’j op een kundige meniere. Et sprak de zael bepaold an.

An now toe publiceerde Johan Veenstra 28 literaire boeken; dit 28ste ‘nommer’ in de riegel is zien zeuvende roman. Behalven om zien romans is Veenstra ok slim bekend vanwegens zien Stellingwarver poëzie, zien verhaelen en veurdrachten. En vanzels om zien kollums in et Stellingwarfs, benaemens in de LC (deensdagkraante). Veenstra warkt ok riegelmaotig mit an et Stellingwarver tiedschrift ‘De Ovend’

Uut 2019:

Stellingwarfs in Obe (Liwwadden)

Vanwegens een tentoonstelling mit wark van de keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015) orgeniseert Tresoar op 13 feberwaori 2020 een aovend in Obe, podium veur literetuur, keunst en tael, in Liwwadden. Acht schrievers en vertellers lezen die aovend et deur heur...

Ludende klokken in Else…

Oflopen vri’jdagmiddag 20 september 2019 weren mit riegelmaot de klokken van de klokkestoel in Else te heuren. En omreden et stil weer was, klonken ze tot veer in de omtrek. Vandaege-de-dag wo’n klokken veural luded om de tied an te geven, mar vroeger gebeurde dat ok...

Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie 2019 is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de 'Ofscheidstoernee' van Hindrik, die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie....

Jong en oold geneut van film

Een volle theaterzael van 't Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film 'Daor klept de klokke weer' in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling...

Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien – dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman...

Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri’jdag 8 feberwaori was d’r in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of –middag te bezorgen. Ieder...

Overiesselse Staote

Overiesselse Staoten: onderzuuk naor plaknaemebodden mit Nedersaksisch en naor de ied in et Nedersaksisch onderwegens Op veurstel van D66-Staotelid Jos Mooijweer hebben de Staoten van Overiessel kotleden besleuten dat d’r een onderzuuk komt naor de meugelikheden van...