Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2019 – berichten en ni’jgies

Ludende klokken in Else…

Oflopen vri’jdagmiddag 20 september 2019 weren mit riegelmaot de klokken van de klokkestoel in Else te heuren. En omreden et stil weer was, klonken ze tot veer in de omtrek. Vandaege-de-dag wo’n klokken veural luded om de tied an te geven, mar vroeger gebeurde dat ok as d’r wat an de haand was. En dat was ok et geval oflopen vri’jdag. Want ok al was et ni’je boek Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf van Jan Koops en Sietske Bloemhoff al veurofgaonde an de sutelaktie van de Stelllingwarver Schrieversronte op informele wieze prissenteerd, oflopen vri’jdag was d’r in et Karkehuus van Else biezundere andacht veur. Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen vertelde in zien eupeningswoord over et belang van et uutgeven van dit soorte van historische boeken. Jan Koops vertelde daornao in et kot over luudklokken en vertoonde een biezunder aorige film uut 1951 die over et gieten van klokken gaot. Nao Koops vertelde Sietske Bloemhoff over et belang van et vaktaele-onderzuuk bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. In 1988 verscheen an de haand daorvan al et boek Klokkestoelen van Stellingwarf, daor de vaktael van de klokkestoelebouwer uutgebreid in beschreven wodde, en die now ok in et ni’je boek opneumen is. Butendeure, bi’j de klokkestoel van Else, vertelde Hendrik Betten over de gebruken rond et kleppen en et luden van klokken. In vroeger tieden wodden de klokken klept en luded as d’r iene uut de tied raekt was. An de wieze waorop dat gebeurde koj’ heuren of et om een man of een vrouw gong. Betten vertelde butendat ok over de Elsiger klokkestoel zels, en wat d’r in Else wel niet uut de wege zet wodt om de karke, de klokkestoel en ok et karkhof zo goed meugelik te onderholen en onderholen te laoten. Dat gebeurt deur flink wat vri’jwilligers, en daor is hi’j zels ok iene van. In Else wodt daegeliks, behalven op zundag, de klokke luded om negen ure morgens; dat gebeurt ofwisselend deur Huug Jak en Hendrik Betten. En doe was et an et kleppen en et luden van de klokken zels toe. Dat gebeurde in eerste instaansie deur Betten zels, mar daornao mochten ok de meensken die disse middag mitmaekten even perberen. De auteurs begonnen as eersten mit disse drege klus, mar et gong heur beide zo goed of dat ze uut hanen van Helmich Hammer, zels ok klokkeluder in Else, een diplome kregen as ‘Assistent-Klokkeluder’.
Veur Jan Kuipers van de Stichting Restauratie-Hulpfonds Klokkenstoelen was d’r tussen et luden deur uut hanen van Klaas van Weperen een eerste exemplaor van et ni’je boek. Jan Kuipers (Stienwiek) was ok bi’j de prissentaosie van et boek uut 1988, en hadde veur et ni’je boek arg veul infermaosie en hulpe beuden bi’j et onderzuuk naor de luudklokken in de Stellingwarven. Et boek kwam him dan ok meer as toe, zo vunnen de beide auteurs.

Veul interesse bliekt d’r tiedens de Eupen Stalperiode 2019 te wezen veur de twie tentoonstellings die bi’j de Stellingwarver Schrieversronte te bezuken binnen. Dat gelt in et eerste plak veur de prachtige eulievarfschilderi’jen van Dick Bakker van Ooldetriene. Op zien schilderi’jen wet Bakker de indrokwekkende netuur van de Braandemeer en de Rottige Miente in West-Stellingwarf op een kundige wieze zien te laoten. Hi’j lat de biezundere gebieden op een eigen, mar veural ok hiel herkenbere wieze volledig tot heur recht kommen.
Ok veul interesse en wardering is d’r veur de miniaturen van twaelf Stellingwarver klokkestoelen. Die miniaturen wodden indertied deur Aaldert Alten van Noordwoolde maekt veur et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Eerder warkte Alten mit as infermaant veur et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte. Hi’j vertelde mitwarker Sietske Bloemhoff over de bouw van de klokkestoel om zo alle begrippen die mit de bouw te maeken hebben te verdudeliken. Behalven dat die woorden allemaole opneumen binnen in et Stellingwarfs Woordenboek verschenen ze ok in een boek over de Stellingwarver klokkestoelen dat in 1988 uutgeven wodde.

Uut 2019:

Stellingwarfs in Obe (Liwwadden)

Vanwegens een tentoonstelling mit wark van de keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015) orgeniseert Tresoar op 13 feberwaori 2020 een aovend in Obe, podium veur literetuur, keunst en tael, in Liwwadden. Acht schrievers en vertellers lezen die aovend et deur heur...

Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie 2019 is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de 'Ofscheidstoernee' van Hindrik, die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie....

Jong en oold geneut van film

Een volle theaterzael van 't Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film 'Daor klept de klokke weer' in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling...

Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien – dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman...

Attie Nijboer in ‘Tael an Taofel’

Kommende zundag 10 meert 2019 zal in et bekende Drentse kulturele pergramme 'Tael an Taofel' dichteresse Attie Nijboer van Oosterwoolde optreden. ‘Tael an taofel’ is een kombinaosie van literetuur, zang, meziek en lekker eten. An et pergramme doen alle keren...

Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri’jdag 8 feberwaori was d’r in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of –middag te bezorgen. Ieder...

Overiesselse Staote

Overiesselse Staoten: onderzuuk naor plaknaemebodden mit Nedersaksisch en naor de ied in et Nedersaksisch onderwegens Op veurstel van D66-Staotelid Jos Mooijweer hebben de Staoten van Overiessel kotleden besleuten dat d’r een onderzuuk komt naor de meugelikheden van...