Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2019 – berichten en ni’jgies

Ni’j boek van Harmen Houtman: As ik kiezen moch’

Schriever Harmen Houtman uut Et Vene viert dit jaor een biezundere jaordag. Dat komt omreden op ‘e dag dat hi’j 68 jaor wodt – dat is op vri’jdag 22 feberwaori 2019 – zien ni’jste boek prissenteerd wodden zal. As ik kiezen moch’ is et vierde boek van Houtman. Bi’j zien eerdere boeken gong et om de dichtbundels Weerzien (1980), Veur de vorm (1994) en Dichterbi’j (2008); dit keer gaot et om een boek mit verhaelen. Ok al schrift Harmen Houtman veerweg et meerste gedichten en liedteksten, deur de jaoren henne schreef hi’j toch ok hiel wat verhaelen. In As ik kiezen moch’ schrift de schriever o.e. over zien herinnerings an de tied doe hi’j as kiend en jongknaop bi’j zien oolden an de Binnenweg in Ni’jhooltpae opgruuide. Die verhaelen bin niet alliend ontroerend, mar ze geven ok een mooi tiedsbeeld van de zestiger en zeuventiger jaoren van de veurige ieuw. In et boek bin liekewel ok indrokwekkende reisverhaelen opneumen, Houtman lat je daorin as et waore mit him mitreizen. De reisverhaelen gaon haost ongemurken over in de fiktieverhaelen in et laeste pat van et boek. Dat komt veural omreden niet alliend de reisverhaelen vaeke mit et thema vri’jhied te maeken hebben, veur een flink tal van zien fiktieverhaelen gelt etzelde. De vri’jhied om te leven w”r aj’ willen, de vri’jhied om te leven h” aj’ willen.

Harmen Houtman schrift al sund zien kiendertied. Mit et schrieven in et Stellingwarfs begon hi’j in 1972, et jaor dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde. Hi’j begon veural mit et schrieven van riempies, gedichten en verhaelen, mar al rap zorgde hi’j ok veur liedteksten veur verschillende muzikaanten, duo’s en kabberetgroepen. Harmen Houtman schrift liekewel ok ienakters; zo wun hi’j in 2006 de Stellingwarver Schriefwedstried mit zien ienakter Een hiete dag. Oflopen jaor schreef hi’j een belangriek diel van de liedteksten van et Stellingwarver Under de toerprojekt De Verdwenen Peerden, mar hi’j wun bi’jglieks ok een po’ziewedstried van de Fryske Akedemy.

Stellingwarfs wark van Harmen Houtman is mit riegelmaot te lezen op ‘e bladziede Stellingwarver Zaeken van de weekkraanten Stellingwerf en Nieuwe Ooststellingwerver, de Stellingwarver Spreukekelender en in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte en telt 140 bladzieden. Veur et omslag zorgde Bauke Visser Koenders van Haulerwiek.

Uut 2019:

Stellingwarfs in Obe (Liwwadden)

Vanwegens een tentoonstelling mit wark van de keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015) orgeniseert Tresoar op 13 feberwaori 2020 een aovend in Obe, podium veur literetuur, keunst en tael, in Liwwadden. Acht schrievers en vertellers lezen die aovend et deur heur...

Ludende klokken in Else…

Oflopen vri’jdagmiddag 20 september 2019 weren mit riegelmaot de klokken van de klokkestoel in Else te heuren. En omreden et stil weer was, klonken ze tot veer in de omtrek. Vandaege-de-dag wo’n klokken veural luded om de tied an te geven, mar vroeger gebeurde dat ok...

Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie 2019 is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de 'Ofscheidstoernee' van Hindrik, die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie....

Jong en oold geneut van film

Een volle theaterzael van 't Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film 'Daor klept de klokke weer' in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling...

Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien – dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman...

Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri’jdag 8 feberwaori was d’r in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of –middag te bezorgen. Ieder...

Overiesselse Staote

Overiesselse Staoten: onderzuuk naor plaknaemebodden mit Nedersaksisch en naor de ied in et Nedersaksisch onderwegens Op veurstel van D66-Staotelid Jos Mooijweer hebben de Staoten van Overiessel kotleden besleuten dat d’r een onderzuuk komt naor de meugelikheden van...