Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

De zunnebloeme

De zunnebloeme

Aj’ woorden tekot kommen om je gevuul te omschrieven, weej’ dat d’r meer gebeurt daor ie mit je verstaand niet bi’j kunnen.   As je wat ofneumen wodt daor ie van dochten nooit zonder te kunnen, weej’ dat alles wat hiel gewoon was, inienen biezunder wodt.  ...

Meertmaond

De meertmaond is begonnen. Meert is tredisiegetrouw de streektaelmaond mit een protte ommedaenken veur et Stellingwarfs. Vandaege een gedicht van Attie Nijboer Meert Zoe’n maond van wat omme klooien Krek nog gien veurjaor De winter lat nog niet los Et kan vriezen en...