Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Stellingwarver veurleesaktie

Stellingwarver veurleesaktie

In de jaoren veur corona lazen vri’jwilligers van de Schrieversronte altied in de wintermaonden in et Stellingwarfs veur in de Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen. In de jaoren dawwe last hadden van et coronavirus kon dat vanzels niet, mar now hebben de...
Eerste Wiesneus uutrikt

Eerste Wiesneus uutrikt

Stellingwarver Wiesneus prissenteerd op De Oosterbrink in Buil   Alle kiender van alle basisschoelen in de Stellingwarven kriegen in de meertmaond ommenocht et tiedschrift Wiesneus mit naor huus. Et projekt Wiesneus lopt al een stokmennig jaoren in Drenthe en ere...
Meertmaond – streektaelmaond

Meertmaond – streektaelmaond

Vandaege is et 29 feberwaori, een schrikkeldag, meert begint daoromme een daggien laeter. Mar morgen is et 1 meert en dan begint weer zoas al jaoren de gewoonte is: meertmaond-streektaelmaond. Nog meer ommedaenken veur et Stellingwarfs as aanders. Vri’jdagmiddag...
Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Deur ziekte gong de lezing van de bekende schriever Tommy Wieringa op woensdagaovend 24 jannewaori niet deur. Die lezing wodt now toch holen en wel op deensdagaovend 5 meert in de aula van et Stellingwerf College in Oosterwoolde. Wieringa zal daor een lezing geven...